Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

7 straipsnis

Visi žmonės yra lygūs įstatymui ir nediskriminuojami turi teisę į lygią įstatymo apsaugą. Visi turi teisę į lygią apsaugą nuo visokios diskriminacijos, pažeidžiančios šią Deklaraciją, ir nuo visokio tokios diskriminacijos kurstymo.

25 straipsnis

  1. 1. Kiekvienas turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį, įskaitant maistą, drabužius, būstą ir sveikatos priežiūrą bei būtinas socialines paslaugas, ir teisę į apsaugą nedarbo, ligos, negalios, našlystės, senatvės atveju arba kitomis nuo jo nepriklausančiomis aplinkybėmis, jam netekus pragyvenimo šaltinio.
  2. 2. Motinoms ir vaikams suteikiama ypatinga globa ir parama. Visi vaikai, santuokiniai ir nesantuokiniai, naudojasi vienoda socialine apsauga.

Klausimas

Normie pasiteirauti, dėl padėties kurioje atsiderėme sprendimo galimybės buvimo arba nebuvimo.
Situacija tokia: Grjžome su šeima po 8 metų gyvenimo užsienyje į Lietuvą gimtinę tam kad galėtume atsisakyti būti ASOCIACIJOS EUROPOS SAJUNGA DALYVIAIS. Priežastis: žmogaus, vaikų teisių ir kriminaliniiai nusikaltimai prieš mūsų šeimą veiksmų Vokietijoje privačių ir valstybinių įstaigų bendroje veikloje, ko pasekoje negavome jokios teisinės pagalbos iš Lietuvos nes Lietuva negali kištis j Vokietijos vidaus reikalus kurioje dalyvauja Lietuvos Tautybę ir Pilietybę turintys Žmonės.


Esminis klausimas. 

Prasidėjo brangūs mokslo metai, mūsų 4 paaugliai vaikai aprūpinti mūsų pačių, socialinės pagalbos negalime prašyti nes neturite galiojančių asmens dokumentų ko pasekoje negalime pateikti prašymo socialinei pagalbai, mums trūksta lėšų buitinėms sąskaitoms sumokėti, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad tokius sprendimus priima savivaldos.
Savivaldybės socialiniai darbuotojai žmonių ne aptarnauja tik asmenis.
Sakykite mums prašau kokie imanomi galimi variantai ?(Asmens dokumento pagaminimas variantas netinka nes Lietuva neturi galimybės išduoti Lietuvisko dokumento tik EUROPOS SAJUNGOS)

DĖL KREIPIMOSI
Atsakydami į Jūsų 2022 m. rugsėjo 22 d. kreipimąsi, adresuotą Kauno miesto
savivaldybės mero pavaduotojui Mantui Jurgučiui, informuojame, kad piniginė socialinė parama
Kauno miesto savivaldybėje yra teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (toliau – Įstatymas), kuris viešai paskelbtas
www.e-tar.lt.
Pažymime, kad vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, kreipdamasis dėl
piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba
asmens tapatybės kortelę), Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintos formos prašymą –
paraišką piniginei socialinei paramai gauti. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas turi būti
galiojantis.
Pažymėtina, kad asmuo neturintis asmens tapatybės dokumento negali gauti socialinių
garantijų ir teikiamos piniginės socialinės paramos. Todėl, siekiant užtikrinti pajamų gavimo
galimybes, siūlome Jums kreiptis dėl asmens tapatybės dokumento (paso arba asmens tapatybės
kortelės) išdavimo.
Informuojame, kad piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama
asmenims, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo
tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais
atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Aprašo 4 punkte numatyta, kad vienkartinė pašalpa skiriama asmenims būtinų
dokumentų tvarkymui apmokėti, kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi
lėšų sumokėti už asmens tapatybės dokumentą.
Elektroninio dokumento nuorašas
2
Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmenims būtinų dokumentų tvarkymui, prašome
Jus kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūrinį teritorinį padalinį (seniūniją,
kurioje gyvenate), kuriame dirba už socialinės paramos administravimą atsakingi specialistai, kurie
nustatys Jūsų teisę į minėtą išmoką.
Nesutikdami su Kauno miesto savivaldybės administracijos priimtu sprendimu turite
teisę per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos jį skųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno
apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno
rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti
skyriaus vedėją Egidija Abeciūnienė

Ataka

 

Laba diena,

Informuojame, kad šiandien patikrinimo metu “XXX“ gr. 2 vaikams rasta utėlių ir jų glindų. Vaikų tėvai informuoti atskirai.

Kadangi utėlės nemoka skraidyti arba šokinėti, dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis.

Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą, todėl prašome Jūsų stebėti savo vaikus.

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite grupės auklėtoją. Taip pat informuokite Jūsų vaiko draugų tėvus. Tai yra vienas iš veiksmingiausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią pedikuliozės plitimui.

Prisegu atmintinę, kurioje rasite informaciją, kaip atsikratyti utėlių ir neužsikrėsti jomis pakartotinai.

Daugiau informacijos apie utėlėtumą: http://www.ulac.lt/ligos/P/pedikulioze, kaip išnaikinti utėles: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ka-teveliai-turetu-zinoti-apie-galvines-uteles-kaip-uzsikreciama-ir-kaip-jas-isnaikinti

Ačiū už bendradarbiavimą.

Pagarbiai
Kotryna Ilminienė
Visuomenės sveikatos specialistė

Ko pasekoje kovojome su utėlėmis, ir naturalu neleidome sūnų i mokyklas ir darželius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus

vyresnioji specialistė - referentė Eligija Milkevičienė

tel.( 8 616) 01395

el. p.: eligija.milkeviciene@vaikoteises.lt

Taigi be galiojančio asmens dokumento negalima nieko prašyti, bet bausti galima. Gerai, kad mes ne asmenys ir ne piliečiai kitaip būtų sunku.

Kvietimas

DĖL DALYVAVIMO ATVEJO VADYBOS POSĖDYJE   

   Vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašo 8.3 papunkčiu, informuojame, kad Kauno miesto Šilainių seniūnijoje (Baltų pr. 53, Kaunas, 2 aukštas, 2 kab.) 2022 m. spalio 26 d. 8:30 val. vyks Jūsų šeimos: Mindaugo Vilčinsko (gim. 1981-05-04) ir Ingos Vilčinskienės (gim. 1983-05-24), gyv...., Kaune, šeimos  Atvejo vadybos posėdis. Posėdžio metu bus aptariama šeimos situacija, priimami sprendimai dėl socialinių paslaugų tikslingumo šeimai. Jūsų dalyvavimas šeimos posėdyje yra būtinas, lauksime Jūsų atvykstant. 

Gražios dienos.

   

--
Pagarbiai
Kauno miesto socialinių paslaugų centro
Socialinių paslaugų šeimai skyriaus
Atvejo vadybininkė Monika Šidlauskienė,
Tel. 861187856

Atsakymas

 
Informuoju,
esame gyvi vyrai ir moterys lietuvių tautos žmonės vilčinskų giminė, toliau - Lietuviu Tauta, išreiškiame savo laisvą valią ir pareiškiame jog mes ne asmenys ir ne piliečiai.
Esame suvereni šeima pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS konstitucija, jūsų įstaiga pavaldi mums tiesiogiai ar per mūsų išrinktus atstovus.
Lietuvos respublikos konstitucijos 7 straipsnis aiškiai įvardija : Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Jūs kaip Lietuvos Respublikos Valdžios įstaigos tarnautojas nešate atsakomybe už savo veiksmus pagal civiline teisę ir esate įsipareigojęs pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį tarnauti žmonėms.

 

informuojame asmenų mūsų tarpe nėra, jai norite susitikti su vilčinskų šeimos nariais priimkite sutarties sąlygas.
 

informuojame asmenų mūsų tarpe nėra, jai norite susitikti su vilčinskų šeimos nariais priimkite sutarties sąlygas.

Sutartis

Įmonės darbuotoja mūsų pasiūlymą sudaryti sutartį priėmė, mes nuvykome į susitikimą, paklausėme ar susipažino su mūsų pateikta sutartimi tarnautoja mus informavo, kad susipažino ir vėliau tai patvirtino atvykus Policijos pareigūnams. Tarnautoja mums iškvietė policija nes filmavome ir neturėjome asmens dokumentų, tuo motyvuodama ji teigė negali prisistatyti nes nežino kas mes esame, nors viena iš procese dalyvavusių “ekspertų” teigė , kad mus žino buvo pas mus svečiuose, ir matomės jau ketvirtą kartą.Vėliau pateikėme mūsų Bendruomenės žmogaus korteles, poko tarnautoja vistiek atsisakė prisistatyti ir pateikti savo darbuotojo pažymėjimą, atvykus policijai tarnautoja pateikė savo darbuotojo pažymėjimą nors nustatyti ar tas dokumentas buvo tikras neaišku. Policijos pareigūnai informavo valstybės  tarnautojus, kad jie yra vieši asmenys ir filmuoti juos viešo aptarnavimo patalpose galima. 

Taigi posedis neivyko nes kaip teigė tarnautoja neatvyko asmenys, bet žadėjo rašyti pareiškimą ant asmenų kurie buvo, bet asmenų nebuvo. Gavome naują kvietimą dalyvauti komisijoje, 

DĖL DALYVAVIMO ATVEJO VADYBOS POSĖDYJE   

          Savivaldybės biudžetinei įstaigai Kauno miesto socialinių paslaugų centrui, pagal įstaigos nuostatus, patvirtintus Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. gegužės 25 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-197 suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Kauno miesto savivaldybėje. Atvejo vadybos tikslas – padėti vaikui ir šeimai išspręsti iškilusias problemas.

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 37 straipsnio 2 punktu ir 39 straipsnio 2 punktu bei Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio mėn. 30 d. įsakymu Nr. A1-802, 8.3 papunkčiu, kviečiame Jūsų šeimą: Mindaugą ir Ingą , gyv…, Kaune, dalyvauti Jūsų šeimos atvejo nagrinėjimo posėdyje, kuris vyks 2022 m. lapkričio x d., 9 val. Šilainių seniūnijoje (Baltų pr. 53, Kaunas, 2 aukštas, 2 kab.). Posėdžio metu bus aptariama šeimos situacija, priimami sprendimai dėl socialinių paslaugų tikslingumo šeimai. Jūsų dalyvavimas šeimos posėdyje yra būtinas, lauksime Jūsų atvykstant. 

          Informuojame, kad atvejo nagrinėjimo posėdžio metu draudžiama daryti vaizdo ir (ar) garso įrašus, bandant daryti vaizdo ir (ar) garso įrašą atvejo nagrinėjimo posėdis nevyks. 

--

Pagarbiai

Kauno miesto socialinių paslaugų centro

Socialinių paslaugų šeimai skyriaus

Atvejo vadybininkė Monika Šidlauskienė,

Tel. 861187856

 

Taigi tarnautoja dar ir įstatymų kūrėja, viršydama savo įgaliojimus nustato savo asmeninę tvarką.

 

Atsakymui nusiuntėme skolos Bendruomenei raštą ir priminėme apie sutarties sąlygas, jai neatsisakys, mes būtinai nuvyksime, nes traktuojame tai kaip paramą mūsų šeimai

Biudžetinės įstaigos skola vilčinskų Bendruomenei 

Atsakymas