Pateikta informacija yra dalina ir atnaujinama, norint gauti originalo kopija kreiptis su prašymu individualiai arba asmeniškai. Teisę interpretuoti turi tik šių Raštų autorius ar jo įgalioti Bendruomenės nariai. Visos teisės saugomos(all rights reserved)

KT-M-001 / KT-M-002