Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

 

Siekiame, kad LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybė savo veiklą vygdanti Lietuvių Tautos valstybės žemėse, sprendimus priimtu Lietuvių tautos ir žmonių gerovei, taikai, gamtos naudai.
 
lietuvis.org bendradarbiauja tiesiogiai su Jungtinėmis Tautomis žmogaus teisių klausimais.